Pod$$$umowanie sprzedaży The Cure Tour 2016

Poniżej dosyć ciekawe zestawienie na temat wielkości sprzedaży wybranych koncertów The Cure z maja i czerwca tego roku. Wszystkie liczby cytyjemy za tygodnikiem Billboard.biz.

10 maja, 2016 – New Orleans, LA
Frekwencja: 6,081(Wyprzedany koncert)
Sprzedaż brutto: $315,052

11 maja, 2016 – New Orleans, LA
Frekwencja: 6,081(Wyprzedany koncert)
Sprzedaż brutto: $315,052

13 maja, 2016 – Austin, TX
Frekwencja: 11,938 (Wyprzedany koncert)
Sprzedaż brutto: $531,280

14 maja, 2016 – Houston, TX
Frekwencja: 12,162 (Wyprzedany koncert)
Sprzedaż brutto: $600,375

15 maja, 2016 – Dallas, TX
Frekwencja: 14,176 / Pojemność: 14,299
Sprzedaż brutto: $640,558

17 maja, 2016 – El Paso, TX
Frekwencja: 6,766 (Wyprzedany koncert)
Sprzedaż brutto: $356,406

19 maja, 2016 – Las Vegas, NV
Frekwencja: 3,400 (Wyprzedany koncert)
Sprzedaż brutto: $267,325

22 maja, 2016 – Los Angeles
Frekwencja: 17,122 (Wyprzedany koncert)
Sprzedaż brutto:$1,407,850

23 maja, 2016 – Los Angeles
Frekwencja: 17,122 (Wyprzedany koncert)
Sprzedaż brutto:$1,407,850

24 maja, 2016 – Los Angeles
Frekwencja: 17,122 (Wyprzedany koncert)
Sprzedaż brutto:$1,407,850

3 czerwca, 2016 – Salt Lake City, UT
Frekwencja: 8,579 / Pojemność: 8,722
Sprzedaż brutto: $355,595

7 czerwca, 2016 – St. Paul, Minn.
Frekwencja: 11,761 (Wyprzedany koncert)
Sprzedaż brutto: $811,223

10 czerwca, 2016 – Chicago, IL
Frekwencja: 8,743 (Wyprzedany koncert)
Sprzedaż brutto: $609,977

11 czerwca, 2016 – Chicago, IL
Frekwencja: 8,743 (Wyprzedany koncert)
Sprzedaż brutto: $609,977

14 czerwca, 2016 – Montreal, Quebec
Frekwencja: 10,890 (Wyprzedany koncert)
Sprzedaż brutto: $499,887

18, 19, 20 czerwca New York, NY
Frekwencja: 38,697 (Wyprzedane wszystkie trzy koncerty)
Sprzedaż brutto: $2,990,885