Jarocinowi ’92 potrzebne Lekarstwo (The Cure)

[Artykuł z 1992 roku] Poddany w 1991 roku, za przyczyną ROK CORPORATION S.A., solidnej kuracji Festiwal Muzyki Rockowej w Jarocinie osiągnął taki stan, że został uznany za „imprezę powszechną, ogólnopolską, popularną i udaną”. Tak powiedziano w uzasadnieniu nagrody „METRONOM 91” przyznanej przez „Sztandar Młodych” dla ROK CORPORATION S.A. za uczynienie z JAROCINA’91 najlepszego festiwalu muzycznego w Polsce.

Organizatorzy festiwalu nie zamierzają zadowalać się raz uzyskanym efektem. Chcieliby uczynić JAROCIN’82 imprezą, która corocznie uzyskiwałaby podobnie wysokie notowania. Przygotowania do tegorocznego festiwalu rozpoczęły się praktycznie już po zakończeniu ubiegłorocznego. Czynione są starania o sprowadzenie do Jarocina co najmniej jednej gwiazdy pierwszej wielkości. Tą gwiazdą mogłaby być brytyjska kapela, nomen omen, THE CURE (lekarstwo, uleczenie, uzdrowienie). Wprawdzie słowo to znaczy również: dziwak, oryginał, lecz wolimy pozostać przy pierwszym tego słowa znaczeniu, mając nadzieję, że obecność takiego gości potwierdziłaby, iż uzdrowienie festiwalu jest faktem trwałym. Aby ambitny zamiar się powiódł, ROK CORPORATION odwołuje się do przyjaciół THE CURE i Festiwalu, aby zechcieli pospieszyć z pomocą. Mianowicie, działania organizatorów należy wesprzeć pisaniem petycji do THE CURE. Petycje mogą mieć charakter błagalny, przymilny itp. Mogą też zawierać groźby dla THE CURE, że jeżeli nie pojawią się w tym roku w Jarocinie, to… i tu może następować wyliczenie groźnych dla grupy skutków lekceważenia woli petentów.

Zbieraniem petycji w skali ogólnokrajowej zajmie się „Gazeta Jarocińska” – największa pod względem jednorazowego nakładu gazeta lokalna w kraju. Podania, pisma zbiorowe i indywidualne należy nadsyłać pod adresem „Gazety Jarocińskiej”, ul. Węgłowa 16, 63-200 Jarocin, z dopiskiem: „The Cure”.

Redakcja gazety jest przygotowana fizycznie i moralnie do przyjęcia dziesiątków tysięcy listów.
Worki z tymi petycjami zostaną następnie dostarczone leaderowi The Cure, Robertowi Smith’owi.

Począwszy od dziś do dnia 28 lutego „Gazeta Jarocińska” oczekiwać będzie na masowy napływ korespondencji, która postawi członków kapeli w stan osłupienia, a następnie wywoła nieodpartą wolę ukazania się na scenia JAROCINA’82 przed oceanem silnie wzruszonych rockfanów. Czekamy na listy! Paaa! I jeszcze jedno: można pisać w dowolnym języku, z polskim włącznie, byleby adres był prawidłowy.


Artykuł ukazał się w 1992 roku w Gazecie Jarocińskiej. Podziękowania dla Grzegorza i Sławka za udostępnienie materiałów.